Home

  • AppleMark

Welkom bij de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden

‘Lokaal wat lokaal moet en regionaal wat regionaal kan’. Onder dat motto werken zes gemeenten in de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden samen. Gezamenlijk maken zij deel uit van de zogenoemde Gemeenschappelijke Regeling. Het betreft de volgende gemeenten.

  • Giessenlanden
  • Gorinchem
  • Hardinxveld-Giessendam
  • Leerdam
  • Molenwaard
  • Zederik

De ambitie is een krachtige en sociale regio te vormen die economisch, sociaal en ruimtelijk zo aantrekkelijk is dat inwoners, bedrijven en bezoekers er graag willen verblijven. Samen werken zij aan drie domeinen.

  • Economie en Toerisme
  • Fysiek (Ruimte & Duurzaamheid, Wonen en Verkeer & Vervoer)
  • Sociaal (Wmo, Jeugd, Cultuur, Onderwijs, Sociale Leefbaarheid en Veiligheid)

Binnen de Regio Zuid-Holland Zuid werken de A-V gemeenten samen voor wat betreft de Veiligheidsregio, de Omgevingsdienst en de Dienst Gezondheid & Jeugd.